UgensErhverv.dk

Rottesygdom spreder sig

Flere tilfælde med Weils syge i Danmark.

20-06-2006

Flere tilfælde med Weils syge i Danmark.

Af Lars Solberg

I takt med stigningen på 40 procent over 10 år af rotteanmeldelser er der også konstateret en stigning i antal mennesker, der har fået konstateret rottesygdommen Weils syge – også kaldet leptospirose.

Ifølge en opgørelse fra Statens Serum Institut var der i 2005 11 tilfælde og i 2004 15 tilfælde af Weils syge, hvor der i 2003 kun var fire.

Weils syge forårsages af Leptospira-bakterien, som stammer fra rotten. Den udskilles i rottens urin, og mennesker kan smittes ved berøring af dyrets tis. Bakterien kan gå gennem huden.

Sygdommen viser sig i form af influenzalignende symptomer. Den kan i sjældne tilfælde medføre nedsatte nyre- og leverfunktioner, hvor det kan være nødvendigt at ligge i respirator. I Danmark er der ikke konstateret dødsfald forårsaget af sygdommen.

Brochurer

Dansk aftryk på boliger i Helsingborg

Dansk aftryk på boliger i Helsingborg

Link arkitekturs kontor i København har sammen med svenske kolleger vundet to delprojekter i Helsingborg, der tilsammen udgør en karré på ca. 8.500 m2

Det biologiske Hus skal stå i Middelfart

Det biologiske Hus skal stå i Middelfart

Den endelige aftale om at opføre et hus udelukkende af genanvendelige overskudsprodukter er nu helt på plads. Byggecentrum i Middelfart lægger parcel til

Alectia satser på naturligt generationsskifte

Alectia satser på naturligt generationsskifte

Fra september 2015 introducerer Alectia et ambitiøst og udfordrende praktikprogram, som vil give diplomingeniørstuderende et indblik i dagligdagen i en specialiseret rådgivningsvirksomhed

GPA vinder rammeaftale med DSB

GPA vinder rammeaftale med DSB

DSB udpeger Gottlieb Paludan Architects som foretrukken leverandør på opgaver op til en kvart mio. kr. under en fireårig rammeaftale