UgensErhverv.dk

Virksomheder udnytter ikke gratis solenergi

Nyt demonstrationsprojekt skal øge virksomheders interesse for solcelleenergi

27-03-2013

Danmark oplevede sidste år en markant vækst i mængden af installerede solcelleanlæg, således af den samlede kapacitet i slutningen af 2012 nåede ca. 400 MW.

Men kun et fåtal af anlæggene er installeret på virksomheder, til trods for at disse har et stort strømforbrug i dagtimerne, hvor udbyttet af solenergi er størst, og ofte har store tag- eller facadearealer, der er ideelle til etablering af solcelleanlæg. Så hvorfor installerer flere virksomheder ikke i solcelleanlæg og hvilke tiltag kan sikre at investeringerne gennemføres? Disse spørgsmål skal det danske projekt PV GRID besvare.

Barrierer skal overvindes
Projektets overordnede målsætning er, at identificere og overvinde eksisterende barrierer for virksomheders anvendelse af solcelleanlæg. Dels ved at demonstrere og udbrede virksomhedsspecifikke løsninger, der består af mere rentable solcellesystemer og dels ved at udbrede værktøjer og viden om anlægsdesign, projektering og Smart Grid-integration til de målgrupper, der muliggør en øget kommerciel investering i solceller.

Endelig vil projektet afdække indvirkningen af flere større anlæg på vores energiinfrastruktur. Samlet set forventes der, at skulle installeres 4 MW solcelleanlæg fordelt på 25-50 virksomheder i det vestsjællandske, for at sikre synergi til den igangværende Smart-Grid udvikling i Kalundborg.

Der sker ikke nok i dag
De energieffektiviseringer der iværksættes i dag, vil ikke være tilstrækkelige til at nå hverken Danmarks eller EUs mål for energibesparelser. Ved at skabe et grundlag for kommercielle investeringer i solcelleanlæg, og således udnytte eksisterende kommercielle bygninger og byområder til etablering af energibesparende tiltag, vil PV Grid-projektet bidrage til at realisere de nødvendige energisparemål og gøre Danmark fossilfrit i 2035.

21 millioner kroner i støtte
PV Grid har modtaget en bevilling på 21 mio. kr. fra Energinets fond ForskVE, der yder støtte til demonstration og udbredelse af innovative VE-teknologier. Projektet ledes af den danske solcelleproducent Gaia Solar og herudover består konsortiet af SEAS NVE, Teknologisk Institut, Danfoss, Nykredit, Deloitte, Smith Innovation, GXN, Steelhouse, ZigZag Solar og Solar City Copenhagen. Projektet påbegyndes i april 2013 og løber over de næste 3 år.

- jhn

Brochurer

 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen

 • BV Trappen

  BV Trappen

  BV FLEXI – en individuel trappe, hvor alt er efter mål

 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.

 • Forbo

  Forbo

  Skridsikker Vinyl

 • Alux

  Alux

  Solafskærmning

Ny ansøgerrekord til erhvervsakademi

Ny ansøgerrekord til erhvervsakademi

Igen i år slår Københavns Erhvervsakademi ansøger-rekord med 16 procent flere ansøgninger i forhold til sidste år. Især på de tekniske og digitale uddannelser

Danmark får to nye steder på verdensarvsliste

Danmark får to nye steder på verdensarvsliste

Brødremenighedsbyen i Christiansfeld og Christian 5.s skove til parforcejagt i Nordsjælland er nu med i det fornemme selskab på UNESCOs verdensarvliste

Ny direktør i Moestrup Alufacader

Ny direktør i Moestrup Alufacader

Den branchekendte Henrik Olsen er blevet ansat som direktør hos Moestrup Alufacader, der er i vækst og derfor styrker ledelsen

Kina har fået sine første passivhus-kontorer

Kina har fået sine første passivhus-kontorer

Med sit store sparepotentiale har kineserne fået øjnene op for passivhus-konceptet