UgensErhverv.dk

Virksomheder udnytter ikke gratis solenergi

Nyt demonstrationsprojekt skal øge virksomheders interesse for solcelleenergi

27-03-2013

Danmark oplevede sidste år en markant vækst i mængden af installerede solcelleanlæg, således af den samlede kapacitet i slutningen af 2012 nåede ca. 400 MW.

Men kun et fåtal af anlæggene er installeret på virksomheder, til trods for at disse har et stort strømforbrug i dagtimerne, hvor udbyttet af solenergi er størst, og ofte har store tag- eller facadearealer, der er ideelle til etablering af solcelleanlæg. Så hvorfor installerer flere virksomheder ikke i solcelleanlæg og hvilke tiltag kan sikre at investeringerne gennemføres? Disse spørgsmål skal det danske projekt PV GRID besvare.

Barrierer skal overvindes
Projektets overordnede målsætning er, at identificere og overvinde eksisterende barrierer for virksomheders anvendelse af solcelleanlæg. Dels ved at demonstrere og udbrede virksomhedsspecifikke løsninger, der består af mere rentable solcellesystemer og dels ved at udbrede værktøjer og viden om anlægsdesign, projektering og Smart Grid-integration til de målgrupper, der muliggør en øget kommerciel investering i solceller.

Endelig vil projektet afdække indvirkningen af flere større anlæg på vores energiinfrastruktur. Samlet set forventes der, at skulle installeres 4 MW solcelleanlæg fordelt på 25-50 virksomheder i det vestsjællandske, for at sikre synergi til den igangværende Smart-Grid udvikling i Kalundborg.

Der sker ikke nok i dag
De energieffektiviseringer der iværksættes i dag, vil ikke være tilstrækkelige til at nå hverken Danmarks eller EUs mål for energibesparelser. Ved at skabe et grundlag for kommercielle investeringer i solcelleanlæg, og således udnytte eksisterende kommercielle bygninger og byområder til etablering af energibesparende tiltag, vil PV Grid-projektet bidrage til at realisere de nødvendige energisparemål og gøre Danmark fossilfrit i 2035.

21 millioner kroner i støtte
PV Grid har modtaget en bevilling på 21 mio. kr. fra Energinets fond ForskVE, der yder støtte til demonstration og udbredelse af innovative VE-teknologier. Projektet ledes af den danske solcelleproducent Gaia Solar og herudover består konsortiet af SEAS NVE, Teknologisk Institut, Danfoss, Nykredit, Deloitte, Smith Innovation, GXN, Steelhouse, ZigZag Solar og Solar City Copenhagen. Projektet påbegyndes i april 2013 og løber over de næste 3 år.

- jhn

Brochurer

 • V. Meyer

  V. Meyer

  Brandenburger teglstenen er fremstillet af 100% ren skiferler.

 • Inja Miljøteknik

  Inja Miljøteknik

  Armerede betonelementer til regnvands-bassiner, spare- og slambassiner mm.

 • Rheinzink

  Rheinzink

  Bedre bolig med Rheinzink

 • Rheinzink

  Rheinzink

  I brochuren finder du inspiration til blandt andet tag- og facadebeklædning

 • Byg-Erfa - Tætte tage

  Byg-Erfa - Tætte tage

  Alt relevant om tagkonstruktioner, undertag, dampspærre, tagdækning mv.

Danskere dyster ved EuroSkills

Danskere dyster ved EuroSkills

Fire unge håndværkere er rejst til Frankrig for at konkurrere mod fagfæller fra resten af Europa ved EuroSkills – EM for erhvervsuddannede. Det er første gang, Danmark er med til europamesterskaberne

5000 mister jobbet i byggeriet

5000 mister jobbet i byggeriet

Ifølge Dansk Byggeri nye konjunkturanalyse er der udsigt til et fald i byggebeskæftigelsen på 5000 arbejdere, funktionærer og mestre fra 2014 til 2015

Arkitekturpris til det moderne familieliv

Arkitekturpris til det moderne familieliv

To private boliger på hver sin side af Storå og Vandkraftsøen fik i går Holstebro Kommunes Arkitekturpris for deres høje kvalitet og gennemtænkte rammer for et moderne familieliv

Rockwool åbner 56.000 m2 fabrik i USA

Rockwool åbner 56.000 m2 fabrik i USA

Efter tocifret vækst åbner Rockwool nu sin første fabrik i USA, der hvor hele eventyret med stenulden startede