UgensErhverv.dk

Virksomheder udnytter ikke gratis solenergi

Nyt demonstrationsprojekt skal øge virksomheders interesse for solcelleenergi

27-03-2013

Danmark oplevede sidste år en markant vækst i mængden af installerede solcelleanlæg, således af den samlede kapacitet i slutningen af 2012 nåede ca. 400 MW.

Men kun et fåtal af anlæggene er installeret på virksomheder, til trods for at disse har et stort strømforbrug i dagtimerne, hvor udbyttet af solenergi er størst, og ofte har store tag- eller facadearealer, der er ideelle til etablering af solcelleanlæg. Så hvorfor installerer flere virksomheder ikke i solcelleanlæg og hvilke tiltag kan sikre at investeringerne gennemføres? Disse spørgsmål skal det danske projekt PV GRID besvare.

Barrierer skal overvindes
Projektets overordnede målsætning er, at identificere og overvinde eksisterende barrierer for virksomheders anvendelse af solcelleanlæg. Dels ved at demonstrere og udbrede virksomhedsspecifikke løsninger, der består af mere rentable solcellesystemer og dels ved at udbrede værktøjer og viden om anlægsdesign, projektering og Smart Grid-integration til de målgrupper, der muliggør en øget kommerciel investering i solceller.

Endelig vil projektet afdække indvirkningen af flere større anlæg på vores energiinfrastruktur. Samlet set forventes der, at skulle installeres 4 MW solcelleanlæg fordelt på 25-50 virksomheder i det vestsjællandske, for at sikre synergi til den igangværende Smart-Grid udvikling i Kalundborg.

Der sker ikke nok i dag
De energieffektiviseringer der iværksættes i dag, vil ikke være tilstrækkelige til at nå hverken Danmarks eller EUs mål for energibesparelser. Ved at skabe et grundlag for kommercielle investeringer i solcelleanlæg, og således udnytte eksisterende kommercielle bygninger og byområder til etablering af energibesparende tiltag, vil PV Grid-projektet bidrage til at realisere de nødvendige energisparemål og gøre Danmark fossilfrit i 2035.

21 millioner kroner i støtte
PV Grid har modtaget en bevilling på 21 mio. kr. fra Energinets fond ForskVE, der yder støtte til demonstration og udbredelse af innovative VE-teknologier. Projektet ledes af den danske solcelleproducent Gaia Solar og herudover består konsortiet af SEAS NVE, Teknologisk Institut, Danfoss, Nykredit, Deloitte, Smith Innovation, GXN, Steelhouse, ZigZag Solar og Solar City Copenhagen. Projektet påbegyndes i april 2013 og løber over de næste 3 år.

- jhn

Brochurer

Præmieret som godt og smukt byggeri

Præmieret som godt og smukt byggeri

Bygning 35 ved Kommunehospitalet var blandt prismodtagerne, da prisen for ’Gode og smukke bygninger og bymiljøer i Københavns Kommune’ blev uddelt

Prestigefyldte arkitekturpris til landskabsarkitekt

Prestigefyldte arkitekturpris til landskabsarkitekt

Arkitekt Jeppe Aagaard Andersen hædres med Danish Wood Award 2014 for sit imponerende arbejde med bl.a. Kulturhavn Kronborg, Bo01 i Malmø og Sydney University

Tagtomater hitter på stenbroen

Tagtomater hitter på stenbroen

Tage, altaner, fortove og parkeringspladser. Alt tages i brug for at mætte byboeres stærkt voksende behov for at dyrke grønt. Mads Boserup Lauritsen er en af dem, der har gjort det til en forretning

Bæredygtige designs når nye højde

Bæredygtige designs når nye højde

Sigrid Juel Jensen er kåret som vinder af FSC Design Award 2014 med sit unikke ophængningsstativ ’Skrue’. Generelt holdt deltagerne et meget højt niveau, lød det fra dommerne