UgensErhverv.dk

Særudstilling om træfacader

Se, rør og få informationer om træets egenskaber og vedligeholdelse.

27-05-2005

Se, rør og få informationer om træets egenskaber og vedligeholdelse

På Økolariet i Vejle er der i disse måneder tre temaudstillinger om træ, udformet i samarbejde med Træbranchens Oplysningsråd, TOP.

Den første åbnede i februar, og temaet er træfacader med særlig vægt på de mange forskellige træarter, som kan anvendes til facadebeklædninger. Og alle de udformninger en træfacade kan få afhængig af bræddeform og monteringsmetode.

Udstillingen viser 20 forskellige eksempler på træfacaders udformning i kombinationen mellem træart og bræddetyper.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan træet sættes op, og hvilke søm og skruer der bruges. I en modelserie vises eksempler på træfacadens opbygning fra inderst til yderst, og der er gode råd om den bedste, konstruktive udformning.

Næsten alle træarter skal overfladebehandles, når de bruges til facadebeklædninger. Det oplyses der om på infoskærme på udstillingen. Og det er hovedemnet på den næste temaudstilling.

Besøg udstillingen her: www.okolariet.dk

- tm,nn

Brochurer

Status for tunnelprojekt

Status for tunnelprojekt

Der har været en god og konstruktiv afklaringsproces om mulighederne for at opretholde entreprenørernes entreprisetilbud i en længere periode på et realistisk og holdbart grundlag

Tiltrængt hvil til MF'ere

Tiltrængt hvil til MF'ere

Folketingets nye supplerende medlemsboliger tæt på Christiansborg er klar til indflytning. De 41 lejligheder har et nettoareal på mellem 50 og 60 m2

Rebekka stryger til tops

Rebekka stryger til tops

Landets bedste malerelev, Rebekka Guldbrand Vedstesen er 20 år, og er elev på Rybners Tekniske Skole i Esbjerg og i lære hos Malermester Kurt Skovdal, Tistrup

Skolebyggeri skal rumme flere fleksible funktioner

Skolebyggeri skal rumme flere fleksible funktioner

Prisen på undervisningsbyggerier er stadig en central faktor, når der skal bygges skoler, men i det moderne skolebyggeri er der også mange andre faktorer i spil