UgensErhverv.dk

Særudstilling om træfacader

Se, rør og få informationer om træets egenskaber og vedligeholdelse.

27-05-2005

Se, rør og få informationer om træets egenskaber og vedligeholdelse

På Økolariet i Vejle er der i disse måneder tre temaudstillinger om træ, udformet i samarbejde med Træbranchens Oplysningsråd, TOP.

Den første åbnede i februar, og temaet er træfacader med særlig vægt på de mange forskellige træarter, som kan anvendes til facadebeklædninger. Og alle de udformninger en træfacade kan få afhængig af bræddeform og monteringsmetode.

Udstillingen viser 20 forskellige eksempler på træfacaders udformning i kombinationen mellem træart og bræddetyper.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan træet sættes op, og hvilke søm og skruer der bruges. I en modelserie vises eksempler på træfacadens opbygning fra inderst til yderst, og der er gode råd om den bedste, konstruktive udformning.

Næsten alle træarter skal overfladebehandles, når de bruges til facadebeklædninger. Det oplyses der om på infoskærme på udstillingen. Og det er hovedemnet på den næste temaudstilling.

Besøg udstillingen her: www.okolariet.dk

- tm,nn

Brochurer

Minister: Kondenskrav til vinduer er overflødige

Minister: Kondenskrav til vinduer er overflødige

Klima-energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen stod på et samråd i går fast på, at kravene til vinduers overfladetemperatur skal ud af bygningsreglement. Det er nemlig overflødigt, når alle vinduer fremover løftes til energiklasse B

Femern A/S er langt med de fremrykkede aktiviteter

Femern A/S er langt med de fremrykkede aktiviteter

Arbejdet med at opgradere infrastrukturen i Rødbyhavn til den kommende tunnelelementfabrik er langt. M. J. Eriksson går nu i gang med etableringen af det sidste vejstykke

Dagslys-design forvandler pakhuse til levende boliger

Dagslys-design forvandler pakhuse til levende boliger

Krøyers Plads i København er nomineret til den prestigefyldte MIPIM Award i kategorien boligbyggeri, bl.a. fordi dagslyset kastes langt ind i bygningerne

Danmark får ny nationalpark

Danmark får ny nationalpark

Miljøminister Kirsten Brosbøl og forligskredsen bag nationalparkloven er netop blevet enige om at give grønt lys til Sjællands første nationalpark