UgensErhverv.dk

Særudstilling om træfacader

Se, rør og få informationer om træets egenskaber og vedligeholdelse.

27-05-2005

Se, rør og få informationer om træets egenskaber og vedligeholdelse

På Økolariet i Vejle er der i disse måneder tre temaudstillinger om træ, udformet i samarbejde med Træbranchens Oplysningsråd, TOP.

Den første åbnede i februar, og temaet er træfacader med særlig vægt på de mange forskellige træarter, som kan anvendes til facadebeklædninger. Og alle de udformninger en træfacade kan få afhængig af bræddeform og monteringsmetode.

Udstillingen viser 20 forskellige eksempler på træfacaders udformning i kombinationen mellem træart og bræddetyper.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan træet sættes op, og hvilke søm og skruer der bruges. I en modelserie vises eksempler på træfacadens opbygning fra inderst til yderst, og der er gode råd om den bedste, konstruktive udformning.

Næsten alle træarter skal overfladebehandles, når de bruges til facadebeklædninger. Det oplyses der om på infoskærme på udstillingen. Og det er hovedemnet på den næste temaudstilling.

Besøg udstillingen her: www.okolariet.dk

- tm,nn

Brochurer

Dansk betondæk er verdens mest brandsikre

Dansk betondæk er verdens mest brandsikre

En test foretaget på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut viser, at et nyt dansk betondæk har opnået den højeste brandmodstandsevne, der nogensinde er blevet målt

Åbner nyt Hospice på Frederiksberg

Åbner nyt Hospice på Frederiksberg

Nedrivning af tre eksisterende villaer på Dronningensvej er igangsat. Herved gøres der plads til nyt hospice med 16 sengepladser

NCC opfører 150 boliger i Aarhus

NCC opfører 150 boliger i Aarhus

Med en ordre på 230 mio. kr. går NCC nu i gang med byggeriet af 150 lejligheder på den nye Frederiks Plads i Aarhus

Beskæftigelsen er faldet med 12.500

Beskæftigelsen er faldet med 12.500

Ledigheden daler, men det går beskæftigelsen også i forhold til sidste år. Væksten i dansk økonomi er for lav til for alvor at trække arbejdsmarkedet op, lyder det fra Dansk Byggeri